Skip to content Skip to footer

Hệ thống hút bụi công ty Wanek

Hệ thống hút bụi gỗ tại công ty Wanek tỉnh Bình Dương, với tỏng công suất 140.000m3/h, sử dũng bộ lọc filter rung rũ bằng khí nén, giúp lọc bụi hiệu quả cao hơn các bộ lọc bằng cơ.

  • Công suất: 140.000m3/h
  • Silo chứa bụi: 5000x14000mm
  • Filter rung rũ khí nén: 120.000m3/
  • Địa điểm dự án: Mỹ Phước- Bình Dương
  • Loại dự án: Hệ thống hút bụi
  • Khách hàng: Công ty Wanek

he thong hut bui cong ty wanek bd he thong hut bui cty wanek binh duong he thong hut bui cty wanek bd he thong hut bui cong ty wanek binh duong

0908 201 570