Skip to content Skip to footer

Dự án Dây chuyền sơn & Buồng phun sơn

Hệ thống dây chuyển sơn và buồng phun sơn được lắp đặt thành công tại Công ty Chế Biến Gỗ VHP tỉnh Đồng Nai.

  • Địa điểm dự án: Biên Hòa -Đồng Nai
  • Loại dự án: Dây chuyền sơn & Buồng phun sơn
  • Giá trị dự án: $100,000
  • Khách hàng: Okler Themes
  • Dây chuyền sơn treo: 700m
  • Buồng sơn khô: L5000xW600xH2400mm
  • Buồng sơn khô : L6000xW600xH2400mm

day chuyen son buong phun son day chuyen son buong phun son VHP du an buong phun son du an day chuyen son buong phun son

 

0908 201 570