Skip to content Skip to footer

Quy trình xử lý bụi

Hệ thống thu gom bụi là một hệ thống cải tiến chất lượng không khí được sử dụng trong các nhà máy sản xuất công nghiệp, thương mại và gia đình để cải thiện chất lượng không khí thoáng khí và an toàn bằng cách loại bỏ các hạt bụi từ không khí và môi trường.

Hệ thống thu gom bụi hoạt động dựa trên công thức cơ bản là bắt, truyền và thu thập. Đầu tiên, bụi phải được bắt. Điều này được thực hiện với các thiết bị như chụp hút để bắt bụi tại nguồn gốc của nó. Nhiều lần, máy tạo ra bụi sẽ có một cổng mà ống có thể được gắn trực tiếp. Thứ hai, bụi phải được truyền tải.

Điều này được thực hiện thông qua một hệ thống ống dẫn, có kích thước phù hợp và đa dạng để duy trì tốc độ không khí tối thiểu cần thiết để giữ bụi ở trạng thái lơ lửng để vận chuyển đến thiết bị thu gom. Một ống dẫn có kích thước sai có thể dẫn đến sự lắng đọng vật chất trong hệ thống ống dẫn và làm tắc nghẽn nó.

Cuối cùng, bụi được thu thập. Điều này được thực hiện thông qua nhiều phương tiện, tùy thuộc vào ứng dụng và bụi được xử lý. Nó có thể đơn giản như một bộ lọc thông qua cơ bản, một dải phân cách lốc xoáy hoặc một vách ngăn. Nó cũng có thể phức tạp như một bộ lọc bụi tĩnh điện, một nhà máy đóng gói nhiều tầng hoặc một máy chà ướt được xử lý hóa học hoặc tháp tước.

0908 201 570