Skip to content Skip to footer

Buồng sơn khô hoạt động như thế nào?

Các buồng lọc khô sử dụng các bộ lọc phân lớp để tách các hạt sơn ra khỏi luồng khí liên tục đi qua bộ lọc khí thải.

Có nhiều loại vật liệu và thiết kế có sẵn cho phương tiện lọc khô như: giấy lọc phòng sơn, bông lọc … bộ lọc khí thải khô và thậm chí lấy lại hệ thống có sẵn, mỗi loại đều lý tưởng cho các khối lượng và ứng dụng nhất định. Người mua nên thảo luận về các tùy chọn bộ lọc khô với nhà sản xuất của họ để đảm bảo họ chọn một bộ lọc sẽ hoạt động hiệu quả và đúng mã.

Khi Hệ thống lọc khô yêu cầu thay thế bộ lọc khô. Các bộ lọc bị tắc chuyển hướng không khí đến một con đường khác có ít sức cản nhất, điều này sẽ ảnh hưởng đến luồng không khí đồng đều trong buồng. Bộ lọc khô có tuổi thọ tương đối ngắn và phải được thay thế thường xuyên để đảm bảo hoạt động hiệu quả. Mặc dù cần bảo trì định kỳ, lọc khô là lựa chọn lý tưởng cho các hoạt động khối lượng sản xuất từ thấp đến trung bình.

Phần lớn các buồng phun trong ngành sản xuất công nghiệp sử dụng buồng phun sơn khô. Buồng phun sơn màng nước chỉ có thể được úng dụng với tỷ lệ sản xuất rất cao, vì vậy bộ lọc khô là lý tưởng cho hầu hết các hoạt động khác.

Ưu điểm của bộ lọc khô

  • Chi phí vận hành và bảo trì thấp hơn buồng sơn nước.
  • Chi phí thiết bị và lắp đặt vốn ban đầu thấp hơn so với buồng sơn nước.
  • Dễ vận hành so với buồng sơn nước.
  • Lấy lại hệ thống có sẵn để tái chế sơn hoàn thiện.
0908 201 570