Skip to content Skip to footer

Buồng phun sơn khô và buồng phun sơn màng nước

Các nhà sản xuất phải tính đến các hệ thống lọc đầy đủ khi thiết kế buồng sơn phun cho hoạt động của họ.

Hệ thống lọc khí thu gom bụi sơn và các chất gây ô nhiễm khác trước khi chúng thoát ra khí quyển thông qua hệ thống xả.

Có hai loại hệ thống lọc chính được tìm thấy trong các buồng phun hiện đại là Buồng phun sơn khô và buồng phun sơn màng nước.

Phần lớn các buồng phun sơn trong ngành sản xuất công nghiệp sử dụng hệ thống lọc khí thải khô, ít tốn kém hơn hệ thống rửa nước.

Buồng phun sơn màng nước thu giữ bụi sơn hiệu quả cao với màn che nước và thải chúng vào bể thu gom, tuy nhiên cần phải được vệ sinh làm sạch bùn định kỳ.

Buồng phun sơn khô và buồng phun sơn màng nước

Hệ thống rửa nước là lý tưởng cho các hoạt động với tỷ lệ sản xuất rất cao trong khi hệ thống lọc khô là phù hợp hơn cho hầu hết các hoạt động khác.

Khi thiết kế buồng sơn phun hoàn hảo, hướng luồng khí không phải là sự cân nhắc chính. Trong số những thứ khác, các nhà sản xuất phải tính đến hệ thống lọc khí thải đầy đủ khi thiết kế nhà xưởng cho hoạt động của họ. Chúng phục vụ mục đích cần thiết là thu giữ bụi sơn và các chất gây ô nhiễm khác trước khi chúng thoát ra khí quyển thông qua hệ thống ống xả. Để bảo dưỡng và tăng tuổi thọ cho thiết bị, các hệ thống lọc này cần được tùy chỉnh cho quy trình sản xuất cụ thể mà chúng được tích hợp vào. Mặc dù hai loại bộ lọc buồng sơn này đều được thiết kế để thu giữ và chứa các hợp chất nguy hiểm, có rất nhiều sự khác biệt có những ưu điểm và nhược điểm đáng kể tùy thuộc vào mục đích sử dụng của chúng.

0908 201 570