Đại Nhân Hoà http://dainhanhoa.com

Bồn Chứa Công Nghiệp
09.08.2011

Công Ty Đại Nhân Hòa nhận gia công các loại bồn chứa kích cỡ lớn chứa dầu, dung môi, hóa chất cho các ngành công nghiệp sản xuất,...


 


 


URL của bản tin này::http://dainhanhoa.com/modules.php?name=Product&op=viewst&sid=604

© Đại Nhân Hoà contact: thaotrangdnh@gmail.com